Ramadan

Min första Ramadan är påbörjad, och nej jag är inte muslim eller direkt troende till något. 
Det jag tror är att när vi dör så lever själen vidare på något sätt i någon annan kropp, någon annanstans. 

Men under den här månaden, nu när Ramadan infaller så ska jag försöka eftersträva att leva som det står nedan. Det där med mat kommer jag inte hoppa över helt eftersom jag har ett fysiskt jobb och behöver energi. Men jag kommer fokusera på att äta nyttigare mat och mindre socker och bara dricka vatten/the. 

- Under ramadan ska alla vuxna och friska muslimer från gryning till skymning avhålla sig från mat, dryck, rökning samt sexuella relationer. Genom fastan (sawm) anses hjärtat styras iväg från världsliga aktiviteter, själen renas och människor påminnas om hur beroende de är av Gud, vilket antas leda till större ödmjukhet, sannfärdighet och medvetenhet om det gudomliga i skapelsen. Genom att själva uppleva fattigdomens prövningar kan muslimer helhjärtat ge allmosan zakat, den tredje av islams fem pelare.

Ramadan är också en tid då muslimer ska ägna mindre tid åt världsliga aktiviteter och istället fokusera på självutveckling, rening av själen och upplysning. På så vis skapas en länk mellan dem själva och Gud genom bön, åkallan, välgörenhet, goda gärningar, vänlighet och hjälp till andra. 
Klippt från Wikipedia.se Kommentera inlägget här :