Jag släpper ut 9,7 ton CO2 per år!!

Ja idag så har jag börjat en kurs i medveten konsumtion som är genom studiefrämjandet och www.medvetenkonsumtion.se den genomförs via facebook så det är perfekt för mig!
Idag fick vi första uppgiftet och det var att kolla hur mitt ekologiska fotavtryck ser ut. 
Vad gör vi och vad kan vi minska på??
Här är en länk till ett test där du kan se vad du behöver minska på och hur mycket koldioxid du släpper ut varje år.
www.klimatkontot.se
 
Så här vart mitt resultat!!
 
 

Område

Besvarade kategorier

Mina CO2e utsläpp

 

Bostad

5 av 5

2.3 ton CO2e

 

Resor

7 av 7

4.0 ton CO2e

 

Mat

5 av 5

1.3 ton CO2e

 

Övrigt

2 av 2

0.0 ton CO2e

Jag släpper totalt ut 9.7 ton CO2e.

Dessa tips är baserade på dina svar och din nuvarande livsstil.

 

Dina flygresor ger upphov till höga utsläpp

Minska på hur mycket du flyger, t.ex. genom att välja tåget då du ska resa.

 

Din bil använder främst icke-förnybara bränslen

Ett byte till förnybara bränslen skulle kunna minska dina utsläpp av fossil koldioxid.

 

Miljöpåverkan från din el är högre än den behöver vara

Fundera på att köpa el från förnyelsebara källor istället.

 

Hemmet är varmare än det behöver vara

Sänk temperaturen en eller ett par grader i bostaden.

 

Hushållet använder mycket el

Spara på el genom att t.ex. stänga av apparater helt istället för att använda standby-läget och köp mer energisnål elektronik och vitvaror då du ska byta.

 


Ja detta blev mitt resultat, som ni kan se så kan vi minska rätt mycket här hemma! 

Speciellt det med att sänka värmen lite och att slå av alla apparater. Här står datorn igång hela dygnet och resten är på stand-by läget. Men vi gör en sak i taget för att minska på utsläppen! :)

 

pussåkram

Idag blir jag lite mer miljömedveten!

Idag bestämde jag mig för att börja handla ekologiskt i den mån det går. Allt finns ju inte. 
Så nu har jag börjat kolla upp lite olika märkningar och sånt som kan vara bra att veta!
Vi handlar ju alltid på Coop så det är där jag är och kikar runt för att se vad dom har att erbjuda.
 
Coop har ju sitt eget änglamark! 
Änglamark är Coop:s egna varumärke med miljö, hälsa och etik i fokus. Coop Änglamarks livsmedelsprodukter ska vara antingen KRAV-märkta eller ha EU:s ekologiska märkning. Några produkter är Fairtrade-märkta. Produkter för rengöring och hygien är märkta med Svanen/Bra miljöval.
 
Här får ni en liten översikt på några märkningar!
 

Treklöver

Vill du göra det enkelt för dig och samtidigt vara trygg med ditt val ska du håll utkik efter vår treklöver. Det är inte en officiell märkning men fungerar som en signal till ett ekologiskt eller miljömärkt val. Treklövern använder vi också i våra recept för att markera att en ingrediens finns som ekologiskt alternativ.

Ekologiskt jordbruk

Märket får användas frivilligt av producenter vars system och produkter uppfyller bestämmelserna i EU:s ekologiska förordning. Märket garanterar bland annat att minst 95 % av varans ingredienser är ekologiskt producerade. Från och med 2009 blir EU-ekologiska märkningen obligatorisk på eko-varor i hela EU.

KRAV

Kontrollförening för ekologisk odling. Reglerna omfattar odling och produktion. KRAV har ännu tuffare regler än EU på vissa områden, främst djurhållningen. Godkända oberoende certifieringsorgan utför idag kontrollen.

MSC

MSC (Marine Stewardship Council) är ett miljömärke för fiske från världshaven, då fisket skett med godkända  metoder och på fiskbestånd som tål fiske.

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens märke som tagits fram  i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenterna att handla miljövänligt. Framförallt är det produkter som kan ha stor miljöpåverkan som märks som till exempel hushållskemikalier.

EU-blomman

Rosstjälken med EU-stjärnkransen är EU:s gemensamma symbol för miljömärkning. Blomman är EU:s motsvarighet till den nordiska Svanen.

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) är en miljöcertifiering av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk.

Svanen

Officiellt nordiskt miljömärke. Används på kemiska varor, hygienartiklar, maskiner m.m.

Fairtrade

Är inget miljömärke, men en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. De flesta av Coops Fairtrade varor är även ekologiskt producerade.
 
Denna fakta är tagen från www.coop.se
 
pussåkram